Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Ben Weyts, Annabel Tavernier op 16 februari 2022, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs, Wonen en werken in Brussel

Het Vlaams Parlement heeft nieuwe inschrijvingsregels goedgekeurd op maat van scholen in de Vlaamse Rand. Dit geeft scholen van het basisonderwijs in de Rand vanaf 1 september 2022 de mogelijkheid voorrang te geven aan kinderen uit de eigen gemeente. Scholen van het secundair onderwijs zullen in de …

Door Koen Daniëls, Karolien Grosemans, Annabel Tavernier op 3 februari 2022, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Coronacrisis

Het Vlaams Parlement keurde een hele reeks noodmaatregelen goed voor het onderwijs op voorstel van Vlaamse Parlementsleden Koen Daniëls, Karolien Grosemans & Annabel Tavernier. Het gaat daarbij over nieuwe beslissingen en verlengingen van eerder genomen maatregelen. Zo worden onder meer de …

Door Annabel Tavernier op 27 januari 2022, over deze onderwerpen: Onderwijs, Onderwijs en vorming, Taal, Taalbeleid en geletterdheid

Het eindrapport van de Commissie Beter Onderwijs breekt een lans voor een sterk taalonderwijs dat inzet op een hoge leesvaardigheid en taalachterstand tijdig aanpakt. Dat klinkt Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier als muziek in de oren: “Inzetten op een goede kennis van het Nederlands, de …

Door Annabel Tavernier op 20 januari 2022, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

Vandaag stemde de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement over de nieuwe inschrijvingsregels in het gewoon onderwijs in Brussel. De nieuwe regels trekken voluit de kaart van de Nederlandstaligen. Zo wordt de voorrang voor Nederlandstaligen opgetrokken van 55% naar 65% en wordt er een …

Door Annabel Tavernier op 18 januari 2022, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

Het merendeel van de Vlaamse ambtenaren dat in Brussel werkt, beschouwt onze hoofdstad louter als werkplek, niet als woonplek. Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier betreurt dat, en wijst op de pijnpunten rond veiligheid, netheid en vastgoedprijzen die niet worden aangepakt door de Brusselse …

Door Annabel Tavernier op 11 januari 2022, over deze onderwerpen: Inburgering, Wonen en werken in Brussel

Ook de vijfde deadline voor de invoering van de verplichte inburgering in Brussel zal wellicht niet gehaald worden. Die deadline lag na heel wat uitstel op 1 april 2022, maar het uniform computergestuurd systeem, dat door Brussel Ecolo-minister Alain Maron moest ontwikkeld worden, is nog niet klaar …