Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de Commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en Dierenwelzijn en van de Commissie voor Onderwijs.
 

In de Commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en Dierenwelzijn neem ik als Vlaamse Brusselaar het parlementaire werk rond Brussel voor mijn rekening, en dan hoofdzakelijk voor de thema’s onderwijs, welzijn, inburgering, sport en taalbeleid. De versterking van de positie van het Nederlands in Brussel ligt me nauw aan het hart. Een sterke aanwezigheid van het Nederlands in de stad bevestigt de sterke band tussen Brussel en Vlaanderen en laat de Vlaamse Gemeenschap toe om Brussel als haar hoofdstad te blijven beschouwen. Daarnaast zet ik me in voor voldoende capaciteit in het Nederlandstalig onderwijs, kwaliteitsvolle Nederlandstalige zorg en de toepassing van de verplichte inburgering voor nieuwkomers.

In de Commissie voor Onderwijs richt ik me vooral op de taalgerelateerde dossiers, waaronder het versterken van de kennis van de instructietaal: het Nederlands.  Een niet onbelangrijk thema, want het Nederlands vormt de fundering waarop alle andere vormen van leren steunen. Verder werk ik rond duaal leren, kostenbeheersing in het onderwijs en capaciteitsmonitoring in Brussel.   

Vanuit mijn passie voor taal en het Nederlands ben ik tevens vast lid van de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie.

Tenslotte volg ik als plaatsvervangend lid de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding en de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering op. Als ambassadrice van Brussel zorg ik binnen deze commissies voor de nodige Brusselreflex.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Heb je hierover vragen of opmerkingen? Laat dan een bericht achter op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot het invoeren van uitdovende overgangsmaatregelen voor studenten ingeschreven in de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs aangeboden door de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen

van Koen Daniëls, Brecht Warnez, Jean-Jacques De Gucht, Kathleen Krekels, Loes Vandromme en Annabel Tavernier
713 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen

van Johan Danen, Hannelore Goeman, Elisabeth Meuleman, Koen Daniëls, Jo Brouns, Jean-Jacques De Gucht, Loes Vandromme, Arnout Coel, Kathleen Krekels, Karolien Grosemans, Annabel Tavernier en Annick De Ridder
594 (2020-2021) nr. 2

Voorstel van resolutie over de nieuwe beheersovereenkomst tussen BRUZZ, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap

van Karl Vanlouwe, Karin Brouwers, Els Ampe, Annabel Tavernier, Peter Van Rompuy en Marius Meremans
531 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Huis van het Nederlands Brussel - Onderzoek 'Taalleerders'

van Annabel Tavernier aan minister Benjamin Dalle (Vraag en antwoord)
97 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

van Annabel Tavernier aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
396 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Vzw Brik - Onderzoek bij internationale studenten over hun beleving van Brussel als studentenstad

van Annabel Tavernier aan minister Benjamin Dalle (Vraag en antwoord)
91 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de mate waarin Brussel aan bod komt op de VRT

van Stijn Bex aan minister Benjamin Dalle
2526 (2020-2021)

Vraag om uitleg over het lerarentekort in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel

van Hannelore Goeman aan minister Ben Weyts
2306 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de Leerwinkels

van Loes Vandromme aan minister Ben Weyts
2232 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2