Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de Commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en Dierenwelzijn en van de Commissie voor Onderwijs.
 

In de Commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en Dierenwelzijn neem ik als Vlaamse Brusselaar het parlementaire werk rond Brussel voor mijn rekening, en dan hoofdzakelijk voor de thema’s onderwijs, welzijn, inburgering, sport en taalbeleid. De versterking van de positie van het Nederlands in Brussel ligt me nauw aan het hart. Een sterke aanwezigheid van het Nederlands in de stad bevestigt de sterke band tussen Brussel en Vlaanderen en laat de Vlaamse Gemeenschap toe om Brussel als haar hoofdstad te blijven beschouwen. Daarnaast zet ik me in voor voldoende capaciteit in het Nederlandstalig onderwijs, kwaliteitsvolle Nederlandstalige zorg en de toepassing van de verplichte inburgering voor nieuwkomers.

In de Commissie voor Onderwijs richt ik me vooral op de taalgerelateerde dossiers, waaronder het versterken van de kennis van de instructietaal: het Nederlands.  Een niet onbelangrijk thema, want het Nederlands vormt de fundering waarop alle andere vormen van leren steunen. Verder werk ik rond duaal leren, kostenbeheersing in het onderwijs en capaciteitsmonitoring in Brussel.   

Vanuit mijn passie voor taal en het Nederlands ben ik tevens vast lid van de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie.

Tenslotte volg ik als plaatsvervangend lid de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding en de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering op. Als ambassadrice van Brussel zorg ik binnen deze commissies voor de nodige Brusselreflex.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Heb je hierover vragen of opmerkingen? Laat dan een bericht achter op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse decreten, wat de wijziging van het inschrijvingsrecht betreft

van Arnout Coel, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Jo Brouns en Annabel Tavernier
115 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Capaciteitsmonitor secundair onderwijs - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

van Annabel Tavernier aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
350 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Uitrol Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Overleg met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) (2)

van Annabel Tavernier aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
315 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Geletterdheid bij volwassenen - PIAAC-onderzoek

van Annabel Tavernier aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
278 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over het Vlaamse onderwijs- en sportbeleid in Brussel en de brede Vlaamse rand

namens Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn, verslag door Annabel Tavernier
260 (2019-2020) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid in Brussel en de brede Vlaamse rand

namens Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn, verslag door Katia Segers en Karl Vanlouwe
246 (2019-2020) nr. 1

Actuele vraag over nieuwe cijfers die aantonen dat een kwart van de kleuters een andere thuistaal dan het Nederlands heeft

van Roosmarijn Beckers aan minister Ben Weyts
432 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2