Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de Commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en Dierenwelzijn en van de Commissie voor Onderwijs.
 

In de Commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en Dierenwelzijn neem ik als Vlaamse Brusselaar het parlementaire werk rond Brussel voor mijn rekening, en dan hoofdzakelijk voor de thema’s onderwijs, welzijn, inburgering, sport en taalbeleid. De versterking van de positie van het Nederlands in Brussel ligt me nauw aan het hart. Een sterke aanwezigheid van het Nederlands in de stad bevestigt de sterke band tussen Brussel en Vlaanderen en laat de Vlaamse Gemeenschap toe om Brussel als haar hoofdstad te blijven beschouwen. Daarnaast zet ik me in voor voldoende capaciteit in het Nederlandstalig onderwijs, kwaliteitsvolle Nederlandstalige zorg en de toepassing van de verplichte inburgering voor nieuwkomers.

In de Commissie voor Onderwijs richt ik me vooral op de taalgerelateerde dossiers, waaronder het versterken van de kennis van de instructietaal: het Nederlands.  Een niet onbelangrijk thema, want het Nederlands vormt de fundering waarop alle andere vormen van leren steunen. Verder werk ik rond duaal leren, kostenbeheersing in het onderwijs en capaciteitsmonitoring in Brussel.   

Vanuit mijn passie voor taal en het Nederlands ben ik tevens vast lid van de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie.

Tenslotte volg ik als plaatsvervangend lid de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding en de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering op. Als ambassadrice van Brussel zorg ik binnen deze commissies voor de nodige Brusselreflex.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Heb je hierover vragen of opmerkingen? Laat dan een bericht achter op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet over het onderwijs XXX

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Annabel Tavernier, Jo Brouns, Kathleen Krekels, Karolien Grosemans en Arnout Coel
328 (2019-2020) nr. 4

Voorstel van resolutie over maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis voor de studievoortgang in het hoger onderwijs op te vangen en te monitoren

van Koen Daniëls, Brecht Warnez, Sihame El Kaouakibi, Annabel Tavernier, Loes Vandromme en Karolien Grosemans
335 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse decreten, wat de wijziging van het inschrijvingsrecht betreft

van Arnout Coel, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Jo Brouns en Annabel Tavernier
115 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Actuele vraag over de stand van zaken met betrekking tot de zomerscholen

van Annabel Tavernier aan minister Ben Weyts
689 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Brussels Zakboekje - Evaluatie

van Annabel Tavernier aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
485 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Kenniscentrum WWZ - Vormingsplatform 'De Sociale GPS'

van Annabel Tavernier aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
488 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de dalende slaagcijfers bij de inburgeringscursussen

van Sam Van Rooy aan minister Bart Somers
683 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de verplichte 'boterhammentaks' door de veiligheidsmaatregelen op school

van Hannelore Goeman aan minister Ben Weyts
2905 (2019-2020)

Verslag van de gedachtewisseling over de maatregelen van de Vlaamse Regering in Brussel in het kader van de coronacrisis

namens Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn, verslag door Stijn Bex en Jan Laeremans
395 (2019-2020) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2