Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de Commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en Dierenwelzijn en van de Commissie voor Onderwijs.
 

In de Commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en Dierenwelzijn neem ik als Vlaamse Brusselaar het parlementaire werk rond Brussel voor mijn rekening, en dan hoofdzakelijk voor de thema’s onderwijs, welzijn, inburgering, sport en taalbeleid. De versterking van de positie van het Nederlands in Brussel ligt me nauw aan het hart. Een sterke aanwezigheid van het Nederlands in de stad bevestigt de sterke band tussen Brussel en Vlaanderen en laat de Vlaamse Gemeenschap toe om Brussel als haar hoofdstad te blijven beschouwen. Daarnaast zet ik me in voor voldoende capaciteit in het Nederlandstalig onderwijs, kwaliteitsvolle Nederlandstalige zorg en de toepassing van de verplichte inburgering voor nieuwkomers.

In de Commissie voor Onderwijs richt ik me vooral op de taalgerelateerde dossiers, waaronder het versterken van de kennis van de instructietaal: het Nederlands.  Een niet onbelangrijk thema, want het Nederlands vormt de fundering waarop alle andere vormen van leren steunen. Verder werk ik rond duaal leren, kostenbeheersing in het onderwijs en capaciteitsmonitoring in Brussel.   

Vanuit mijn passie voor taal en het Nederlands ben ik tevens vast lid van de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie.

Tenslotte volg ik als plaatsvervangend lid de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding en de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering op. Als ambassadrice van Brussel zorg ik binnen deze commissies voor de nodige Brusselreflex.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Heb je hierover vragen of opmerkingen? Laat dan een bericht achter op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de nieuwe beheersovereenkomst tussen BRUZZ, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap

van Karl Vanlouwe, Karin Brouwers, Els Ampe, Annabel Tavernier, Peter Van Rompuy en Marius Meremans
531 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet over het onderwijs XXX

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Annabel Tavernier, Jo Brouns, Kathleen Krekels, Karolien Grosemans en Arnout Coel
328 (2019-2020) nr. 4

Voorstel van resolutie over maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis voor de studievoortgang in het hoger onderwijs op te vangen en te monitoren

van Koen Daniëls, Brecht Warnez, Sihame El Kaouakibi, Annabel Tavernier, Loes Vandromme en Karolien Grosemans
335 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vlaams zorgaanbod voor personen met een handicap

van Annabel Tavernier aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
10 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Renovatie Koninklijk Conservatorium Brussel - Stand van zaken

van Annabel Tavernier aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
813 (2019-2020)

Schriftelijke vraag ESF-project JOBstap! - Stand van zaken

van Annabel Tavernier aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
801 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Actualiteitsdebat over de mogelijke invoering van een tolheffing door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

met Peter Van Rompuy, Paul Van Miert, Stijn Bex, Lydia Peeters, Hannelore Goeman, Willem-Frederik Schiltz, Karin Brouwers, Björn Rzoska, Marino Keulen, Bart Claes, Els Robeyns, Bruno Tobback, Klaas Slootmans, Annabel Tavernier, Jos D'Haese, Matthias Diependaele, Inez De Coninck, Marino Keulen, Bruno Tobback, Els Robeyns, Karin Brouwers, Lydia Peeters, Matthias Diependaele, Peter Van Rompuy, Björn Rzoska, Willem-Frederik Schiltz, Paul Van Miert, Stijn Bex, Bart Claes, Inez De Coninck, Hannelore Goeman, Jos D'Haese, Klaas Slootmans en Annabel Tavernier
3 (2020-2021)

Verslag van de gedachtewisseling over het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Loes Vandromme, Hannelore Goeman en Annabel Tavernier
501 (2020-2021) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Loes Vandromme, Hannelore Goeman en Annabel Tavernier
501 (2020-2021) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2