Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de Commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en Dierenwelzijn, de Commissie voor Onderwijs en de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering.
 

In de Commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en Dierenwelzijn neem ik als Vlaamse Brusselaar het parlementaire werk rond Brussel voor mijn rekening, en dan hoofdzakelijk voor de thema’s onderwijs, welzijn, inburgering, sport en taalbeleid. De versterking van de positie van het Nederlands in Brussel ligt me nauw aan het hart. Een sterke aanwezigheid van het Nederlands in de stad bevestigt de sterke band tussen Brussel en Vlaanderen en laat de Vlaamse Gemeenschap toe om Brussel als haar hoofdstad te blijven beschouwen. Daarnaast zet ik me in voor voldoende capaciteit in het Nederlandstalig onderwijs, kwaliteitsvolle Nederlandstalige zorg en de correcte toepassing van de taalwetgeving.

In de Commissie voor Onderwijs richt ik me vooral op de taalgerelateerde dossiers, waaronder het versterken van de kennis van de instructietaal: het Nederlands. Een niet onbelangrijk thema, want het Nederlands vormt de fundering waarop alle andere vormen van leren steunen. Verder werk ik rond duaal leren, kostenbeheersing in het onderwijs en capaciteitsmonitoring in Brussel.

In de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering volg ik in het bijzonder de invoering van de verplichte inburgering in Brussel op. Dit is een heel belangrijk dossier, dat door het getalm van de Brusselse Gewestregering al heel wat vertraging heeft opgelopen.

Vanuit mijn passie voor taal en het Nederlands ben ik tevens vast lid van de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie.

Tenslotte volg ik als plaatsvervangend lid de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op. Als ambassadrice van Brussel zorg ik binnen deze commissie voor de nodige Brusselreflex.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Heb je hierover vragen of opmerkingen? Laat dan een bericht achter op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft het inschrijvingsrecht in het gewoon onderwijs in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

van Arnout Coel, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Annabel Tavernier, Hilâl Yalçin en Koen Daniëls
1053 (2021-2022) nr. 2

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft bijkomende maatregelen voor het inschrijvingsrecht betreffende voorrangs- en ordeningscriteria

van Arnout Coel, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Annabel Tavernier, Hilâl Yalçin en Koen Daniëls
1052 (2021-2022) nr. 2

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de bevoegdheid inzake organisatie van verkiezingen door het Vlaamse Gewest en over maatregelen ter verbetering van de organisatie van lokale en provinciale verkiezingen in Vlaanderen

van Nadia Sminate, Paul Van Miert, Kris Van Dijck, Maaike De Vreese, Annabel Tavernier en Bert Maertens
1025 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Vlaamse ambtenaren met woonplaats in Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Stand van zaken

van Annabel Tavernier aan minister Benjamin Dalle (Vraag en antwoord)
32 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het jaarverslag 2020-2021 van het Steunpunt Taalwetwijzer

van Annabel Tavernier aan minister Benjamin Dalle
1171 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het Vlaamse zorgaanbod voor personen met een handicap in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

van Annabel Tavernier aan minister Wouter Beke
828 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het volwassenenonderwijs in landelijke gebieden

van Loes Vandromme aan minister Ben Weyts
1127 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de nieuwe voorrangsregels in het onderwijs en de effecten voor Brussel

van Hannelore Goeman aan minister Benjamin Dalle
1153 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de impact van de oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut op Nederlandstalige Brusselaars

van Hannelore Goeman aan minister Benjamin Dalle
1138 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2