Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de Commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en Dierenwelzijn, de Commissie voor Onderwijs en de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering.
 

In de Commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en Dierenwelzijn neem ik als Vlaamse Brusselaar het parlementaire werk rond Brussel voor mijn rekening, en dan hoofdzakelijk voor de thema’s onderwijs, welzijn, inburgering, sport en taalbeleid. De versterking van de positie van het Nederlands in Brussel ligt me nauw aan het hart. Een sterke aanwezigheid van het Nederlands in de stad bevestigt de sterke band tussen Brussel en Vlaanderen en laat de Vlaamse Gemeenschap toe om Brussel als haar hoofdstad te blijven beschouwen. Daarnaast zet ik me in voor voldoende capaciteit in het Nederlandstalig onderwijs, kwaliteitsvolle Nederlandstalige zorg en de correcte toepassing van de taalwetgeving.

In de Commissie voor Onderwijs richt ik me vooral op de taalgerelateerde dossiers, waaronder het versterken van de kennis van de instructietaal: het Nederlands. Een niet onbelangrijk thema, want het Nederlands vormt de fundering waarop alle andere vormen van leren steunen. Verder werk ik rond duaal leren, kostenbeheersing in het onderwijs en capaciteitsmonitoring in Brussel.

In de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering volg ik in het bijzonder de invoering van de verplichte inburgering in Brussel op. Dit is een heel belangrijk dossier, dat door het getalm van de Brusselse Gewestregering al heel wat vertraging heeft opgelopen.

Vanuit mijn passie voor taal en het Nederlands ben ik tevens vast lid van de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie.

Tenslotte volg ik als plaatsvervangend lid de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op. Als ambassadrice van Brussel zorg ik binnen deze commissie voor de nodige Brusselreflex.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Heb je hierover vragen of opmerkingen? Laat dan een bericht achter op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de bevoegdheid inzake organisatie van verkiezingen door het Vlaamse Gewest en over maatregelen ter verbetering van de organisatie van lokale en provinciale verkiezingen in Vlaanderen

van Nadia Sminate, Paul Van Miert, Kris Van Dijck, Maaike De Vreese, Annabel Tavernier en Bert Maertens
1025 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, wat de studiefinanciering van pleegkinderen en pleeggasten betreft

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Koen Daniëls, Maaike De Rudder en Annabel Tavernier
823 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet over het onderwijs XXXI

van Karolien Grosemans, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Jo Brouns, Kathleen Krekels, Arnout Coel, Annabel Tavernier en Tom Ongena
827 (2020-2021) nr. 4

Recente vragen

Actuele vraag over de dalende leesvaardigheid in Vlaanderen

van Annabel Tavernier aan minister Ben Weyts
125 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vlaams zorgaanbod voor personen met een handicap

van Annabel Tavernier aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
1 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Projectoproep 'Broedplekken in Brussel' - Aanvragen

van Annabel Tavernier aan minister Benjamin Dalle (Vraag en antwoord)
19 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de coronamaatregelen in het Brusselse onderwijs

van Hannelore Goeman aan minister Ben Weyts
449 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de KOALA-taalscreening

van Loes Vandromme aan minister Ben Weyts
147 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de lage coronavaccinatiegraad in Brussel

van Jan Laeremans aan minister Benjamin Dalle
4517 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2