Blikvangers

 • Waar blijft de verplichte inburgering in Brussel?

  De invoering van de verplichte inburgering in Brussel laat al een hele tijd op zich wachten. De initiële startdatum was gepland op 1 januari 2020, maar bijna anderhalf jaar later en meer dan vier jaar na de goedkeuring van de ordonnantie in het Brussels Parlement is er van verplichte inburgeringstrajecten in Brussel nog steeds geen sprake. “Wanneer zal bevoegd Brussels minister Maron zijn deel van de gemaakte afspraken nakomen”, vraagt Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier zich af.
 • Annabel Tavernier hamert op kennis van Nederlands bij spoeddiensten in Brussel

  Maar liefst 71% van de klachten die burgers over de gebrekkige Nederlandstalige dienstverlening van Brusselse ziekenhuizen sinds 2015 indienden bij het Vlaams Meldpunt Taalklachten hadden betrekking op de Brusselse spoeddiensten of mobiele urgentieteams. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Annabel Tavernier (N-VA) opvroeg. “Net zoals de tweetalige dienstverlening aan het gemeenteloket, bij de politiediensten en recent nog in de vaccinatiecentra te wensen overlaat, blijkt ook de tweetalige dienstverlening bij de spoeddiensten geenszins gegarandeerd te zijn. Dat is onwettelijk, discriminerend en levensgevaarlijk,” aldus Tavernier.
 • In twee op de drie Vlaamse woonzorgcentra in Brussel spreekt personeel onvoldoende Nederlands

  Het afgelopen jaar zijn maar liefst zes van de negen woonzorgcentra in Brussel die gesubsidieerd worden door Vlaanderen op de vingers getikt omdat het personeel onvoldoende Nederlands kan. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Annabel Tavernier (N-VA) heeft opgevraagd. "Vlaamse woonzorgcentra moeten in Brussel garant staan voor een correcte Nederlandstalige zorg,” aldus Tavernier.
 • €200.000 extra Vlaamse middelen voor Brusselse Huisartsenkring

  Op 23 april keurde de Vlaamse Regering een aanvullende subsidie van €200.000 aan de Brusselse Huisartsenkring (BHAK) goed, ter ondersteuning van de huisartsen die lid zijn van de huisartsenkring. Met deze bijkomende middelen wil de Vlaamse Regering de capaciteitsbehoefte aan Nederlandstalige zorg- en dienstverlening in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad aanpakken en de toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde voor Nederlandstalige Brusselaars verbeteren.
 • N-VA hekelt tekort aan Nederlandstalige huisartsen in Brussel

  De N-VA hekelt niet enkel het nijpende tekort aan Nederlandstalige huisartsen in Brussel, maar ook het feit dat het aantal de laatste jaren maar erg traag aangroeit. Het Huis voor Gezondheid en de Brusselse Huisartsenkring bevestigen dat tekort. “Er komen te weinig artsen bij in vergelijking met zij die op pensioen gaan."
 • Schaarbeeks gemeentebestuur moet taalwet naleven

  De Schaarbeekse administratie wordt al zeven jaar lang geleid door een gemeentesecretaris die niet over de vereiste talenkennis beschikt. Brussels fractieleider Cieltje Van Achter en Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier, beiden Schaarbekenaren, reageren verbijsterd en wijzen op het schuldig verzuim van de Brusselse regering.

Nieuws

Door Annabel Tavernier op 14 juni 2021, over deze onderwerpen: Inburgering, Wonen en werken in Brussel

De invoering van de verplichte inburgering in Brussel laat al een hele tijd op zich wachten. De initiële startdatum was gepland op 1 januari 2020, maar bijna anderhalf jaar later en meer dan vier jaar na de goedkeuring van de ordonnantie in het Brussels Parlement is er van verplichte …

Door Annabel Tavernier op 18 mei 2021, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

Maar liefst 71 procent van de klachten die burgers over de gebrekkige Nederlandstalige dienstverlening van Brusselse ziekenhuizen sinds 2015 indienden bij het Vlaams Meldpunt Taalklachten, had betrekking op de Brusselse spoeddiensten of mobiele urgentieteams. “Onwettelijk, discriminerend en …

Door Annabel Tavernier op 4 mei 2021, over deze onderwerpen: Brussel, Welzijn en gezondheid

Het afgelopen jaar zijn maar liefst zes van de negen woonzorgcentra in Brussel die gesubsidieerd worden door Vlaanderen op de vingers getikt omdat het personeel onvoldoende Nederlands kan. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Annabel Tavernier (N-VA) heeft opgevraagd. "Vlaamse …