Blikvangers

 • Taalachterstand bij kleuters: een gedeelde verantwoordelijkheid

  “Deze Vlaamse Regering zet meer dan ooit in op het Nederlands in de kleuterklas. Maar een taal leer je niet alleen op school. Wat er zich buiten de schoolmuren afspeelt is minstens even belangrijk. En daar ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders.”
 • Meer dan 10 miljoen euro van relanceplan Vlaamse Veerkracht gaat naar Brussel

  Dankzij het relanceplan Vlaamse Veerkracht vloeide meer dan 10 miljoen euro extra van Vlaanderen naar Brussel. Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier (N-VA) vroeg alle cijfers op bij Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle (CD&V) en zocht uit hoe dat geld besteed werd.
 • Vlaanderen blijft investeren in inburgeringstrajecten in Brussel

  Vlaamse inburgeringstrajecten zullen altijd aanwezig blijven in Brussel, onder Vlaamse bevoegdheid. Dat beloofde Vlaams minister Bart Somers (Open Vld) op een vraag van Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier (N-VA) in de Commissie voor Inburgering over de plannen van Brussels Ecolo-minister Alain Maron om de Franstalige onthaalbureaus over te hevelen naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).
 • AT

  Vlaanderen heeft geen plannen om het aantal consultatiebureaus van Kind en Gezin af te bouwen in Brussel

  “De consultatiebureaus hebben onmiskenbaar een grote meerwaarde voor kersverse ouders, ik hoop er zelf binnenkort ook een beroep op te doen. Het is dan ook van cruciaal belang dat dergelijke Nederlandstalige dienstverlening voldoende kwalitatief is, maar ook nabij en aanwezig is in Brussel. Het is echt niet evident om zich met een kleine baby van de ene kant van de stad naar de andere te begeven.”
 • Nederlandstalige dienstverlening in Brussel verslechtert jaar na jaar

  “De Nederlandstalige dienstverlening bij de Brusselse openbare besturen verslechtert jaar na jaar. Het Huis van het Nederlands reikt de Brusselse gemeenten met een uitgebreid aanbod nochtans de hand om Nederlands te leren. Je kan een paard wel naar het water leiden, maar je kan het niet kan doen drinken”, aldus Annabel Tavernier.
 • Brusselse regering blijft taalwetgeving negeren

  Gewoon genegeerd. Dat deden de Brusselse regering en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met de brief die Vlaams minister voor Brussel Dalle hen stuurde naar aanleiding van het dramatisch jaarverslag van de Brusselse Vicegouverneur over het naleven van de taalwetgeving door de lokale Brusselse overheden. “Ronduit schandalig”, vindt Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier, “en een manifest gebrek aan respect voor de Vlamingen in Brussel.

Nieuws

Door Cieltje Van Achter, Annabel Tavernier op 13 juni 2023

Uit het meest recente taalrapport van de Brusselse vicegouverneur blijkt dat de naleving van de taalwetgeving door de Brusselse lokale besturen er opnieuw aanzienlijk op achteruitgaat. In amper 2 van de 19 gemeenten en in 3 van de 19 OCMW’s zijn de leidinggevende functies paritair ingevuld – dit is …

Door Annabel Tavernier, Gilles Verstraeten op 30 mei 2023

Op 1 juni blaast de verplichte inburgering in Brussel het eerste kaarsje uit. Maar volgens Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier en Brussels parlementslid Gilles Verstraeten valt er weinig te vieren: “We hadden al voor de start serieuze bedenkingen over de manier waarop het hele systeem in elkaar …

Door Annabel Tavernier op 17 mei 2023, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg en welzijn, Ouderenzorg, Welzijn

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (cd&v) heeft de Brusselse ministers Alain Maron (Ecolo) en Elke Van den Brandt (Groen) per brief een aanbod gedaan om Vlaamse ouderen die in een Vlaams erkend woonzorgcentrum op Brussels grondgebied verblijven van dezelfde rechten …