Een goede kennis van het Nederlands en onderwijskwaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jammer genoeg blijkt uit elk internationaal onderzoek dat beide onder grote druk staan. Bovenop de vele maatregelen die de voorbije jaren reeds werden genomen, trekt minister Weyts daarom jaarlijks 20 miljoen euro extra uit voor 512 scholen verspreid over Vlaanderen en Brussel. Concreet krijgt elke lagere en secundaire school waar meer dan de helft van de leerlingen een andere thuistaal heeft ongeveer 250 euro extra voor elk van deze leerlingen.

Blijk van vertrouwen

In Brussel gaat het om 163 scholen die samen een aanzienlijke investering van meer dan 6 miljoen euro ontvangen. Scholen kunnen dat geld gebruiken voor onder andere extra personeel voor aparte taalbadklassen, extra lesuren Nederlands of externe expertise. Tavernier vindt het een goede zaak dat scholen deze middelen kunnen inzetten volgens de eigen noden en keuzes: “Het is een blijk van vertrouwen naar de scholen toe. Ze zijn per slot van rekening zelf het beste geplaatst om die inschatting te maken.”