Vlaanderen blijft investeren in inburgeringstrajecten in Brussel

Door Annabel Tavernier op 13 december 2022, over deze onderwerpen: Brussel, Inburgering, Inburgering & Integratie
boom

Vlaamse inburgeringstrajecten zullen altijd aanwezig blijven in Brussel, onder Vlaamse bevoegdheid. Dat beloofde Vlaams minister Bart Somers (Open Vld) op een vraag van Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier (N-VA) in de Commissie voor Inburgering over de plannen van Brussels Ecolo-minister Alain Maron om de Franstalige onthaalbureaus over te hevelen naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Tavernier reageert tevreden: “Het overhevelen van bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar de GGC is een regelrechte aanval op de institutionele evenwichten in Brussel. Ik zie in deze operatie niets anders dan een poging om finaal de aanwezigheid van de Gemeenschappen, en dan met name ook de Vlaamse Gemeenschap, in Brussel op te doeken.”

Minister Somers deelt de visie dat de Vlaamse inburgeringstrajecten in Brussel moeten blijven bestaan en als dusdanig erkend moeten blijven door de Brusselse Regering. Tavernier: “Ik ben blij dat de minister hier een punt van maakt. Het is nu aan de minister om waakzaam te blijven en de belangen van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel te verdedigen. Wij staan klaar om minstens 4.000 trajecten per jaar te begeleiden en dat zullen we blijven doen.”

Het heeft vijf jaar voeten in de aarde gehad, maar sinds 1 juni 2022 is verplichte inburgering in Brussel eindelijk een feit. Nieuwkomers hebben de keuze tussen een Nederlandstalig en een Franstalig inburgeringstraject ingericht door respectievelijk de Vlaamse en Franse Gemeenschap (COCOF). De concrete afspraken en engagementen zijn vastgelegd in een samenwerkingsakkoord.

Maar nog voor dat de verplichte inburgering goed en wel in werking getreden was, kondigde Maron aan dat de GGC de Franstalige onthaalbureaus zal overnemen. Zo zou de inburgeraar de keuze krijgen tussen een Nederlandstalig en een zogenaamd ‘tweetalig’ Brussels inburgeringstraject. De wetteksten om die overheveling mogelijk te maken zijn al in opmaak. Dat is volgens Tavernier een inbreuk op het samenwerkingsakkoord: “Daarin staat zwart op wit geschreven dat de GGC enkel eigen inburgeringstrajecten kan aanbieden na overleg met en notificatie aan de Gemeenschappen. De Vlaamse gemeenschap werd hiervan helemaal niet ingelicht. Er staat bovendien nergens iets in over een overheveling van bestaande bureaus van de COCOF naar de GGC.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is