Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Koen Daniëls, Annabel Tavernier, Kathleen Krekels, Freya Perdaens, Tine van der Vloet op 1 april 2022, over deze onderwerpen: Kinderopvang

In het Vlaams Parlement gaat de eerste onderzoekscommissie kinderopvang van start, onder leiding van Koen Daniëls. Ook Annabel Tavernier, Kathleen Krekels, Freya Perdaens en Tine van der Vloet zetelen voor de N-VA in de commissie, die de taak krijgt om de wantoestanden te onderzoeken die de …

Door Annabel Tavernier, Gilles Verstraeten op 25 maart 2022, over deze onderwerpen: Inburgering, Wonen en werken in Brussel

De verplichte inburgering in Brussel, die volgende week vrijdag op 1 april van start moest gaan, zal worden uitgesteld naar juni. De beslissing om uitstel te vragen werd unaniem genomen op de Conferentie van Burgemeesters, nadat verschillende gemeenten aangaven helemaal niet klaar te zijn om de …

Door Ben Weyts, Annabel Tavernier op 16 februari 2022, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs, Wonen en werken in Brussel

Het Vlaams Parlement heeft nieuwe inschrijvingsregels goedgekeurd op maat van scholen in de Vlaamse Rand. Dit geeft scholen van het basisonderwijs in de Rand vanaf 1 september 2022 de mogelijkheid voorrang te geven aan kinderen uit de eigen gemeente. Scholen van het secundair onderwijs zullen in de …

Door Koen Daniëls, Karolien Grosemans, Annabel Tavernier op 3 februari 2022, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Coronacrisis

Het Vlaams Parlement keurde een hele reeks noodmaatregelen goed voor het onderwijs op voorstel van Vlaamse Parlementsleden Koen Daniëls, Karolien Grosemans & Annabel Tavernier. Het gaat daarbij over nieuwe beslissingen en verlengingen van eerder genomen maatregelen. Zo worden onder meer de …

Door Annabel Tavernier op 27 januari 2022, over deze onderwerpen: Onderwijs, Onderwijs en vorming, Taal, Taalbeleid en geletterdheid

Het eindrapport van de Commissie Beter Onderwijs breekt een lans voor een sterk taalonderwijs dat inzet op een hoge leesvaardigheid en taalachterstand tijdig aanpakt. Dat klinkt Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier als muziek in de oren: “Inzetten op een goede kennis van het Nederlands, de …

Door Annabel Tavernier op 20 januari 2022, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

Vandaag stemde de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement over de nieuwe inschrijvingsregels in het gewoon onderwijs in Brussel. De nieuwe regels trekken voluit de kaart van de Nederlandstaligen. Zo wordt de voorrang voor Nederlandstaligen opgetrokken van 55% naar 65% en wordt er een …