Naleving taalwetgeving Brussel verslechtert jaar na jaar

Door Cieltje Van Achter, Annabel Tavernier op 13 juni 2023
loket gemeente

Uit het meest recente taalrapport van de Brusselse vicegouverneur blijkt dat de naleving van de taalwetgeving door de Brusselse lokale besturen er opnieuw aanzienlijk op achteruitgaat. In amper 2 van de 19 gemeenten en in 3 van de 19 OCMW’s zijn de leidinggevende functies paritair ingevuld – dit is gelijk verdeeld tussen beide taalgroepen. “In plaats van inspanningen te leveren om de situatie recht te trekken, lijkt de Brusselse regering evenwel de handdoek in de ring te werpen”, concludeert de N-VA.

De situatie is zeer problematisch. “De vicegouverneur schorste het voorbije jaar 2.371 aanwervingen, daarvan vernietigde de regering er opnieuw geen enkele. Jaar na jaar verslechtert de naleving van de taalwetgeving. Intussen lijkt het deze regering niet meer te deren: in plaats van de inspanningen op te schroeven, werpt men de handdoek in de ring”, reageert Cieltje Van Achter, fractievoorzitter in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Minister van Uitholling Tweetaligheid

“Onze resoluties die oproepen om de taalwetgeving te doen naleven, worden keer op keer weggestemd – ook door de Brusselse Nederlandstalige regeringspartijen Groen, One.Brussels-Vooruit en Open Vld. Intussen lanceren de Brusselse liberalen wel een voorstel om Engels te regulariseren als officiële taal aan de Brusselse loketten. Als het al niet lukt om een gedegen dienstverlening in het Nederlands aan te bieden, hoe wil men dan nog dienstverlening in andere talen toevoegen aan de loketten?”, aldus Van Achter. “De nieuwe ministerpost voor Meertaligheid (Sven Gatz, Open Vld) lijkt meer en meer op een ministerpost van de uitholling van de tweetaligheid.”

Rechten Brusselse Vlamingen massaal geschonden

Ook Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier reageert op de cijfers: “Het rapport bevestigt nogmaals op pijnlijke wijze dat de rechten van de Vlamingen in Brussel massaal geschonden worden. De taalwetgeving zou nochtans een garantie moeten bieden op het recht om in je eigen taal geholpen te worden aan het loket, door de politie en in het ziekenhuis. Het is een absolute schande dat men in Brussel de andere kant op blijft kijken. Vlaanderen reikt de Brusselse gemeenten nochtans de hand om Nederlands te leren, maar zelfs met een nieuw en uitgebreid aanbod van het Huis van het Nederlands is dat voor het merendeel van de Brusselse gemeenten blijkbaar geen prioriteit.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is