Voorrang voor Nederlandstaligen in scholen Vlaamse Rand en Brussel

Door Ben Weyts, Annabel Tavernier op 16 februari 2022, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs, Wonen en werken in Brussel
blije kinderen

Het Vlaams Parlement heeft nieuwe inschrijvingsregels goedgekeurd op maat van scholen in de Vlaamse Rand. Dit geeft scholen van het basisonderwijs in de Rand vanaf 1 september 2022 de mogelijkheid voorrang te geven aan kinderen uit de eigen gemeente. Scholen van het secundair onderwijs zullen in de Rand dan weer 70 procent van de beschikbare plaatsen kunnen voorbehouden voor leerlingen die in het verleden altijd gekozen hebben voor Nederlandstalig onderwijs. De Vlaamse Regering zal vastleggen welke gemeenten deze extra mogelijkheden krijgen. “De onderwijskwaliteit in de Rand staat vandaag onder grote druk”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. “Die specifieke uitdagingen verdienen een specifieke aanpak.”

De scholen in de Vlaamse Rand kampen met specifieke uitdagingen. Zo komen er steeds meer leerlingen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar scholen in de Vlaamse Rand: op 10 jaar tijd is hun aantal met 37 procent toegenomen. Slechts 60 procent van alle scholieren in het secundair onderwijs van de Rand heeft Nederlands als thuistaal: 10 jaar geleden ging het nog om 76 procent. Dat leidt er toe dat inwoners van de Vlaamse Rand er soms niet in slagen om hun kinderen in te schrijven in een school in hun eigen gemeente of in een naburige gemeente.

Aanzuigeffect

De onderwijskwaliteit in de scholen komt bovendien onder grotere druk te staan. Er is een aanzuigeffect omdat de scholen in de Rand altijd kwalitatief onderwijs aanboden en omdat er in de voorbije jaren fors werd geïnvesteerd in extra capaciteit, goed voor 5.000 extra plaatsen in het basisonderwijs en 3.700 extra plaatsen in het secundair onderwijs. Het is duidelijk dat er in de toekomst nog extra investeringen nodig zijn in de schoolcapaciteit in de Rand én dat er ook inschrijvingsregels nodig zijn die afgestemd zijn op de situatie in de Rand.

Beleid op maat

“De gemeenten in de Vlaamse Rand hebben nood aan een beleid op maat”, zegt minister van Onderwijs én Vlaamse Rand Ben Weyts. “We kampen in onze streek met een sterke instroom van anderstaligen. Kinderen vinden soms geen plaats meer in hun eigen gemeente. De onderwijskwaliteit komt onder druk te staan. We kunnen nu voorrang geven aan wie effectief in onze regio woont én aan wie consequent kiest voor de Nederlandse taal.”

Ook in Brussels onderwijs

Ook voor het Brusselse onderwijs trekt Vlaanderen de kaart van de Nederlandstaligen. Zo wordt de voorrang voor Nederlandstaligen opgetrokken van 55 naar 65 procent en wordt er een bijkomende voorrangsgroep van 15 procent ingevoerd in het secundair onderwijs voor leerlingen die negen jaar Nederlandstalig basisonderwijs hebben gevolgd. Een maatregel die op veel goedkeuring kan rekenen van Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier: “Het Vlaams onderwijs in Brussel kent een uitstekende reputatie waardoor het ook Frans- en anderstaligen aantrekt. Nederlandstaligen mogen daar echter niet de dupe van worden. Door ervoor te zorgen dat voldoende Nederlandstalige Ketjes een plek vinden, garanderen we de kwaliteit en het Nederlandstalige karakter van het Vlaams onderwijs in Brussel.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is