Vlaams-Schotse Erasmus in de maak

Door Annabel Tavernier op 19 april 2021, over deze onderwerpen: Externe Betrekkingen, Hoger onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en zijn Schotse evenknie Richard Lochhead grijpen de Brexit aan om de onderwijsbanden tussen Vlaanderen en Schotland te versterken. De ministers werken aan een toekomstig samenwerkingsakkoord rond hoger onderwijs. Een Vlaams-Schotse Erasmus is in de maak!

Vlaams parlementslid Annabel Tavernier legt uit waarom dat bijzonder goed nieuws is: “Door sterke bruggen te slaan tussen de Vlaamse en Schotse universiteiten, blijft ook na de Brexit een vlotte studentenmobiliteit tussen beide regio’s gegarandeerd!”.

Wat na Brexit?

Eind vorig jaar kwam in het kader van het Brexit-akkoord het jammerlijke nieuws dat het Verenigd Koninkrijk volledig uit het Erasmus+-programma wenst te stappen. De Britse overheid werkt momenteel een eigen wereldwijd uitwisselingsprogramma uit, het zogenaamde “Turing scheme”, maar het is nog hoogst onzeker wat dit alternatieve Turingprogramma zal betekenen voor de uitwisselingsmogelijkheden van Vlaamse studenten en academici over het Kanaal.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Schots minister van Onderwijs Richard Lochhead bleven niet bij de pakken zitten en hebben alvast een eerste basis gelegd voor een toekomstig samenwerkingsakkoord rond hoger onderwijs. Dit akkoord zal onder meer een vlotte studenten- en stafmobiliteit, de uitwisseling van opleidingsprogramma’s en gezamenlijke onderzoeksprojecten faciliteren.

Vlaams-Schotse kruisbestuiving

Vlaams parlementslid Annabel Tavernier, die voor de N-VA de internationaliseringsdossiers in de Commissie voor Onderwijs opvolgt, verwelkomt het initiatief: “Vlaanderen is het Erasmus+-programma altijd heel genegen geweest omwille van de academische kruisbestuiving. Die brengt een dynamiek teweeg die niet te onderschatten valt! Zowel Vlaanderen als Schotland erkennen dat belang. Geen van beiden waren vragende partij voor de Britse exit uit het Erasmus+-programma. Het is een uitstekende zaak dat zij nu op regionaal niveau de handen in elkaar slaan, zodat ook in de toekomst die academische kruisbestuiving tussen beide regio’s gegarandeerd blijft.”

Vlaamse universiteiten als troefkaart

Tavernier benadrukt daarbij dat de kwaliteiten van onze Vlaamse universiteiten een belangrijke troefkaart zijn om de studentenmobiliteit over het Kanaal veilig te stellen: “De interesse in samenwerking op vlak van hoger onderwijs is geen éénrichtingsverkeer. Die interesse is geheel wederzijds. Vlaanderen heeft Schotland - en het Verenigd Koninkrijk in zijn geheel - héél wat te bieden op vlak van academische samenwerking. Ons hoger onderwijs geniet er een uitstekende reputatie. Niet elk hoger onderwijssysteem binnen de EU kan op zo’n grote populariteit over het Kanaal rekenen.“

Vlaanderen neemt het voortouw

“Het is lovenswaardig dat minister Weyts vanuit Vlaanderen meteen proactief het voortouw heeft genomen om bruggen te slaan over het Kanaal en op zoek is gegaan naar oplossingen, in het belang van onze studenten. Voor studenten kon zo’n uitwisseling echt wel een verschil maken, in de vorm van persoonlijke en academische verrijking, en ook voor extra kansen op de arbeidsmarkt later. Zelf had ik in mijn studententijd een geweldige Erasmuservaring in het zuiden van Zweden, aan de universiteit van Lund, en ik wens zo veel mogelijk jongeren eenzelfde fantastische ervaring toe. De minister heeft dan ook de steun van onze fractie om deze versterkte samenwerking verder vorm te geven!,” besluit Tavernier.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is