Rapport Commissie Beter Onderwijs benadrukt belang van het Nederlands

Door Annabel Tavernier op 27 januari 2022, over deze onderwerpen: Onderwijs, Onderwijs en vorming, Taal, Taalbeleid en geletterdheid
AT

Het eindrapport van de Commissie Beter Onderwijs breekt een lans voor een sterk taalonderwijs dat inzet op een hoge leesvaardigheid en taalachterstand tijdig aanpakt. Dat klinkt Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier als muziek in de oren: “Inzetten op een goede kennis van het Nederlands, de onderwijstaal, is een cruciale sleutel om tot een sterker en kwaliteitsvoller onderwijs te komen. Met initiatieven zoals het Vlaams Leesoffensief en de verplichte taalscreening in de derde kleuterklas heeft deze Vlaamse Regering al enkele cruciale stappen gezet. Dit rapport toont dan ook aan dat we met de N-VA aan het roer de goede weg zijn ingeslagen.”

Meer aandacht voor de instructietaal

Als reactie op de dalende leerprestaties van Vlaamse leerlingen in internationaal vergelijkend onderzoek van de laatste twee decennia richtte Vlaams onderwijsminister Ben Weyts in maart 2020 de Commissie Beter Onderwijs op. Onder het voorzitterschap van Philip Brinckman boog de commissie – bestaande uit 7 leerkrachten en 7 academici – zich iets langer dan een jaar over de vraag hoe het Vlaams onderwijs opnieuw aansluiting kan vinden bij de internationale top. Dat resulteerde in een lijvig eindrapport met 58 concrete adviezen en 10 speerpunten waar het belang van voldoende kennis van de instructietaal als een rode draad doorheen loopt. “De kennis van de instructietaal is de toegangsdeur tot schoolsucces”, zo concludeert het rapport. We moeten daarom het taalkundig vermogen van de leerlingen verhogen (advies 4) en taalachterstand zo vroeg mogelijk aanpakken (advies 28).

Leesvaardigheid verhogen

In advies 4 van het rapport wordt er opgeroepen om meer in te zetten op leesvaardigheid door voldoende aandacht te besteden aan technisch lezen, de instructietijd voor begrijpend lezen te verhogen en het leesplezier met behulp van een vernieuwde aandacht voor kinder- en jeugdliteratuur te stimuleren. Dat is volgens Tavernier meer dan nodig: “Vlaamse leerlingen scoren in de internationale PIRLS- en PISA-onderzoeken steeds slechter op het vlak van leesvaardigheid en leesplezier. Het is de taak van het onderwijs om er in de eerste plaats voor te zorgen dat leerlingen over de nodige technische vaardigheden en kennis beschikken. Alleen zo krijgen we onze kinderen terug aan het lezen gezet. Met de uitrol van het Vlaams Leesoffensief heeft deze Vlaamse Regering daar reeds een belangrijke stap toe gezet. De ambitie is om over tien jaar aansluiting te vinden bij de top 5 van landen met de beste leesvaardigheid.”  

Taalachterstand aanpakken

Advies 28 benadrukt de nood aan intensief en rijk onderricht van de instructietaal, en dat reeds vanaf zeer jonge leeftijd, om aan iedereen gelijke onderwijskansen te bieden. In het bijzonder voor kansarme leerlingen en leerlingen die thuis geen Nederlands spreken, is dat van primordiaal belang. Het is volgens het rapport daarom noodzakelijk om instructietaalachterstand onmiddellijk te remediëren en taalongelijkheid niet te laten ontaarden in taalachterstand. “Dat is exact de reden waarom ik de invoering de verplichte taalscreening in de derde kleuterklas met zoveel vuur heb verdedigd. Met deze taalscreening wordt taalachterstand niet alleen tijdig opgespoord, maar ook aangepakt. Op die manier vermijden we dat taalachterstand leidt tot kennisachterstand, en op termijn tot schooluitval en lagere kansen op de arbeidsmarkt. Een goede kennis van het Nederlands is en blijft hét toegangsticket tot schoolsucces, economische ontwikkeling en sociale mobiliteit. Ik ben dan ook zeer tevreden dat het rapport in verschillende adviezen het belang van het Nederlands benadrukt. Dat bewijst dat de huidige aanpak van de Vlaamse Regering de enige juiste is,” besluit Tavernier.

Klik hier om het volledige Rapport Beter Onderwijs te raadplegen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is