Vlaanderen wil meer Brusselse werkzoekenden aan een job helpen

Door Annabel Tavernier op 18 juni 2021, over deze onderwerpen: Brussel en Vlaamse Rand, VDAB, Werk

De Vlaamse Regering wil meer Brusselse werkzoekenden aan de slag in Vlaanderen en keurt daarom vandaag een samenwerkingsakkoord met de Brusselse Regering goed. Beide regeringen engageren zich om beter samen te werken en de arbeidsmobiliteit te bevorderen. Dankzij dit akkoord zal de informatie-uitwisseling tussen VDAB en Actiris in de toekomst fors verbeteren.

Vlaams parlementslid Annabel Tavernier uit Schaarbeek verwelkomt de betere samenwerking: “Dit akkoord is een belangrijke stapsteen naar een vlottere matching van werkzoekenden en vacatures tussen de gewesten. De krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt neemt alsmaar toe, vandaar moeten de kansen maximaal grijpen om de Brusselse werkzoekenden toe te leiden naar Vlaamse vacatures. Op die manier moeten we de mentale kloof tussen de gewesten beter overbruggen.”

Betere samenwerking tussen VDAB en Actiris

Om de mobiliteit van werkzoekenden tussen het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen én het arbeidsmarktbeleid van beide gewesten beter af te stemmen, keurt de Vlaamse Regering vanmiddag een belangrijk samenwerkingsakkoord met de Brusselse Regering goed. Dit akkoord versterkt de samenwerking tussen VDAB en Actiris, wat zorgt voor heel wat concrete verbeteringen op het terrein.

Het akkoord bepaalt dat VDAB en Actiris jaarlijks een gezamenlijke arbeidsmarktanalyse zullen uitvoeren voor Brussel en Vlaanderen. Op basis van die analyse zullen concrete oplossingen worden uitgewerkt om de vastgestelde knelpunten aan te pakken. Daarnaast zullen beide instanties de vinger aan de pols houden door samen de pendelstromen en de interregionale mobiliteit te monitoren.

Op vlak van arbeidsbemiddeling zullen VDAB en Actiris in de toekomst een brede gezamenlijke dienstverlening opzetten naar Brusselse werkzoekenden en bedrijven om de interregionale mobiliteit te faciliteren. De uitwisseling van vacatures én de gegevensuitwisseling uit het werkzoekendendossier tussen beiden wordt hierbij geoptimaliseerd. Verder bepaalt het akkoord ook dat VDAB en Actiris zullen samenwerken met het Agentschap voor Integratie en Inburgering en het Huis van het Nederlands om inburgeraars en anderstaligen te integreren op de arbeidsmarkt.

Een win-win

Vlaams parlementslid Annabel Tavernier kijkt vol verwachtingen uit naar de inwerkingtreding van het akkoord: “Het potentieel van deze versterkte samenwerking tussen VDAB en Actiris is immens. De arbeidsmarkten van het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn op veel vlakken zeer complementair. Vaak houden taalbarrières werkzoekenden tegen om over de gewestgrenzen heen te gaan zoeken. Wij stellen net vast dat heel wat vacatures in de Vlaamse Rand geen taalkennisvereisten opleggen of dat heel wat werkgevers de mogelijkheid bieden om op de werkvloer Nederlands te leren. Dankzij dit samenwerkingsakkoord zullen werkzoekenden en openstaande vacatures elkaar sneller over gewestgrenzen heen kunnen vinden. Dat is belangrijk voor het invullen van knelpuntfuncties én vaak bevorderlijk voor de talenkennis. Een win-win dus.”

Het samenwerkingsakkoord actualiseert het samenwerkingsakkoord van 2011.

 

Lees hier de berichtgeving op BRUZZ.be: https://bit.ly/3qc8upD.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is