Het Huis van het Nederlands beschikt over een aanbod voor de Brusselse gemeentebesturen om de kennis van het Nederlands bij hun personeel te verbeteren. Sinds 2015 werden dergelijke taalbeleidstrajecten afgerond met de gemeenten Anderlecht, Brussel en Jette. De gemeenten Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Agatha-Berchem en Anderlecht doorlopen op dit ogenblik zo’n intensief taaltraject. Samenwerkingen met de gemeenten Elsene en Vorst staan in de steigers, maar zijn voorlopig uitgesteld wegens corona.

Amper 5 van de 19 gemeenten gebruikt aanbod Huis van het Nederlands

Vlaams parlementslid Annabel Tavernier verwelkomt dat enkele Brusselse gemeenten de verantwoordelijkheid nemen om de kennis van het Nederlands bij hun diensten te verbeteren, maar wijst er op dat het om een minderheid gaat. “Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt negentien gemeenten, de meesten van hen laten het aanbod van het Huis van het Nederlands dus gewoon links liggen. De jaarverslagen van de Brusselse vicegouverneur bewijzen telkens opnieuw hoe slecht het is gesteld met de verplichte tweetaligheid bij de Brusselse gemeenten. De urgentie om extra inspanningen te leveren is dus hoog. Hetzelfde geldt trouwens voor de OCMW’s. Jammer genoeg zijn er momenteel geen specifieke samenwerkingen met een van de Brusselse OCMW’s lopende of gepland.”

Meerderheid Brusselse gemeenten weigert uitgestoken hand van Vlaanderen

Tavernier benadrukt dat de gemeenten wel degelijk op de hoogte zijn van het aanbod van het Huis van het Nederlands. “Afgelopen najaar ontvingen de Brusselse lokale besturen een nieuwe communicatie om het aanbod aan taalbeleidsondersteuning bij het Huis van het Nederlands onder de aandacht te brengen. Die communicatie was vooral gericht naar de gemeenten waarmee het Huis van het Nederlands nog niet heeft samengewerkt. Enkel Oudergem en Sint-Gillis hebben daarop gereageerd. De meerderheid van de Brusselse openbare besturen weigert dus bewust om inspanningen te leveren om iets aan die gebrekkige tweetalige dienstverlening te doen. Ze hoeven nochtans de uitgestoken hand van Vlaanderen maar aan te grijpen.”

Huis van het Nederlands komt met breder aanbod om Brusselse gemeenten te overtuigen

Momenteel werkt het Huis van het Nederlands aan een nieuw en breder aanbod voor de Brusselse gemeenten om de stap naar een samenwerking met het Huis van het Nederlands in de toekomst nog kleiner en aantrekkelijker te maken. De gemeenten zullen in de toekomst de keuze hebben uit een instapaanbod, een aanbod met focus op taalverwerving en een intensief taalbeleidstraject. “Vlaanderen blijft dus via het Huis van het Nederlands inspanningen leveren om met de openbare besturen te werken. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten om nu eindelijk ten gronde hun gebrekkige naleving van de taalwetgeving aan te pakken”, besluit Tavernier.