Recordaantal klachten over gebrekkig Nederlands in Brusselse ziekenhuizen

Door Annabel Tavernier op 5 april 2022, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel
AT

In 2021 ontving het Vlaams Meldpunt Taalklachten een recordaantal klachten over de gebrekkige Nederlandstalige dienstverlening van Brusselse ziekenhuizen. 38 procent van de klachten heeft betrekking op de Brusselse spoeddiensten of mobiele urgentieteams. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier opvroeg. “Het is een goede zaak dat steeds meer Vlamingen zich niet zomaar neerleggen bij grove schendingen van hun taalrechten. Maar het blijft bijzonder problematisch dat de Nederlandstalige dienstverlening bij de spoeddiensten nog steeds niet gegarandeerd is”, aldus Tavernier.

Burgers kunnen klachten over de gebrekkige Nederlandstalige dienstverlening van Brusselse ziekenhuizen of de spoeddiensten indienen bij het Vlaams Meldpunt Taalklachten. Dat Meldpunt zag het aantal klachten in 2021 meer dan verdubbelen. Daarbovenop blijkt 38 procent van de klachten betrekking te hebben op de Brusselse spoeddiensten of mobiele urgentieteams. Nochtans moeten alle Brusselse spoeddiensten en mobiele urgentieteams een tweetalige dienstverlening in het Nederlands en in het Frans kunnen aanbieden.

Peulschil van werkelijk aantal inbreuken

Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier, die aan de basis lag van de aankomende parlementaire hoorzitting over de tweetaligheid in de Brusselse ziekenhuizen op 18 mei, vindt het positief dat steeds meer Vlamingen hun weg naar het meldpunt vinden, maar is ervan overtuigd dat het hier over een grove onderschatting gaat van het werkelijke probleem: “Iedereen die met Brusselse zorgverlening in aanraking komt, weet dat de cijfers een peulschil zijn van het werkelijke aantal inbreuken. Het is tijd dat de bevoegde ministers Beke en Dalle de koe eindelijk bij de hoorns vat en dit punt hoog op de politieke agenda van de verschillende overheden plaatst.” 

Manifeste onwil

Daarnaast hekelt Tavernier het totale gebrek aan daadkracht en urgentiebesef bij de Brusselse en federale regering: “Vlaanderen probeert al decennialang om de taalproblematiek in de gezondheidszorg op de politieke agenda te zetten, maar keer op keer stoten we op de manifeste onwil van de andere regeringen in dit land. Het is hoog tijd dat bevoegd GGC-collegelid Elke Van den Brandt eindelijk eens werk maakt van een volwaardige tweetalige dienstverlening bij de Brusselse spoeddiensten.” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is