€200.000 extra Vlaamse middelen voor Brusselse Huisartsenkring

Door Annabel Tavernier op 30 april 2021, over deze onderwerpen: Brussel, Welzijn

Op 23 april keurde de Vlaamse Regering een aanvullende subsidie van €200.000 aan de Brusselse Huisartsenkring (BHAK) goed, ter ondersteuning van de huisartsen die lid zijn van de huisartsenkring. Met deze bijkomende middelen wil de Vlaamse Regering de capaciteitsbehoefte aan Nederlandstalige zorg- en dienstverlening in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad aanpakken en de toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde voor Nederlandstalige Brusselaars verbeteren.

Aanpak capaciteitsnood aan Nederlandstalige zorg in Brussel

De BHAK groepeert de Nederlandstalige huisartsen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wijst al jaren op het nijpende tekort aan Nederlandstalige huisartsen in Brussel. Omwille van de grote pensioengolf die er zit aan te komen, dreigt de uitstroom op korte termijn groter te worden dan de instroom. Met de extra middelen van de Vlaamse Regering kan de BHAK haar leden beter ondersteunen, waardoor ook de zorg voor de Nederlandstalige Brusselaar zal verbeteren.

Vlaams parlementslid Annabel Tavernier (N-VA), die het huisartsentekort eerder al aankaartte in het Vlaams Parlement, verwelkomt de extra ondersteuning: “Deze investering is een belangrijke stap om de capaciteitsnood aan Nederlandstalige zorg in Brussel aan te pakken en bewijst dat de Vlaamse Regering deze uitdaging ter harte neemt."

GGC schiet tekort

"Maar hiermee zijn alle noden natuurlijk nog niet gelenigd. Het is van essentieel belang dat Brusselse Vlamingen met medische klachten vlot terechtkunnen bij een huisarts die het Nederlands voldoende machtig is. Vlaanderen levert inspanningen, maar heeft uiteindelijk slechts beperkte mogelijkheden om een echte kentering teweeg te brengen. Het is vooral de GGC die, als inrichtende overheid van het zorgveld in Brussel, compleet tekortschiet om het Nederlands een rol van betekenis te geven in de hele Brusselse zorgketen. Ik verwacht van bevoegd minister Elke Van den Brandt eindelijk een serieuze inspanning om van het Nederlands in de hele Brusselse zorgketen eindelijk een prioriteit te maken. Enkel op deze manier kunnen we in Brussel jonge Nederlandstalige artsen aantrekken,” besluit Tavernier.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is