Jaarverslag vicegouverneur: taalwetgeving wordt nog steeds massaal geschonden

Door Cieltje Van Achter, Annabel Tavernier op 25 juni 2021, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Wonen en werken in Brussel
Brussel

“Deze stad past zich niet aan aan jou. C’est comme ça.” Dat was een paar weken terug de reactie van de Brusselse minister van meertaligheid, Sven Gatz (Open VLD), toen een man op twitter zijn beklag deed over de gebrekkige kennis van het Nederlands bij de Brusselse politie. De taalwetgeving moet nochtans garanderen dat alle Belgen kunnen genieten van een tweetalige dienstverlening in hun hoofdstad. Het toezicht op de naleving van die taalwetgeving door de lokale besturen, ligt in handen van de Brusselse vicegouverneur. Zaterdag publiceerde hij zijn jaarverslag van 2020.

Van dat jaarverslag word je als Nederlandstalige nooit vrolijk, ook dit jaar niet. Nooit eerder werden er zo veel schorsingsbesluiten uitgevaardigd. In totaal schorste de vicegouverneur vorig jaar 1.867 aanwervingen bij de Brusselse gemeentes en OCMW’s, stuk voor stuk omdat deze in overtreding waren met de taalwetgeving. Na zo’n schorsingsbeslissing is het aan de Brusselse hoofdstedelijke regering om de aanwerving te vernietigen. Dit gebeurt evenwel nooit, laat staan dat het rapport van de vicegouverneur wordt besproken binnen de regering. Taaldiscriminatie krijgt geen enkele aandacht van deze regering die nochtans de mond vol heeft van de bestrijding van discriminatie.

Is er politieke wil om tweetalige dienstverlening te garanderen?

Cieltje Van Achter, N-VA-fractievoorzitter in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, begrijpt niet waarom geen enkele Brusselse meerderheidspartij hiervan wakker ligt en in actie schiet. “Op 5 jaar tijd zien we het aantal schorsingsbeslissingen stijgen van een goeie 1.000 tot bijna 1.900. Intussen heeft de Brusselse regering het over het belang van meertaligheid en is er met Sven Gatz zelfs een minister die zich daarop profileert, maar de situatie verslechtert alleen maar. De N-VA wil dat de regering de wettelijke tweetaligheid serieus neemt en vooreerst het jaarverslag van de vicegouverneur bespreekt binnen de regering. Wij roepen op om een masterplan op te stellen om tweetaligheid en de Nederlandstalige dienstverlening bij de Brusselse administraties te verbeteren. Wij hebben hiertoe dan ook een resolutie ingediend. Bij de bespreking van deze resolutie zullen we kunnen vaststellen welke politieke wil er is om werkelijke tweetalige dienstverlening te garanderen.”

Meerderheid Brusselse openbare besturen weigert

“We stellen overigens vast dat de meerderheid van de Brusselse openbare besturen bewust weigert om inspanningen te leveren om iets aan die gebrekkige tweetalige dienstverlening te doen”, stelt Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier. “Het Huis van het Nederlands beschikt over een aanbod voor de Brusselse gemeenten om de kennis van het Nederlands bij hun personeel te verbeteren. Maar uit cijfers die ik recent opvroeg bij Vlaams minister voor Brussel Dalle (CD&V) blijkt dat slechts vijf van de negentien Brusselse gemeentebesturen sinds 2015 een beroep hebben gedaan op dat aanbod. Vlaanderen reikt de Brusselse gemeenten een helpende hand, maar de gemeenten moeten zelf wel willen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is