Vlaanderen houdt extra budget klaar voor renovatie Koninklijk Conservatorium van Brussel

Door Annabel Tavernier op 21 oktober 2020, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel
Annabel Tavernier

De Vlaamse Regering houdt het nodige extra budget ter beschikking voor de noodzakelijke en diepgaande totaalrenovatie van het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier opvroeg bij Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts. De renovatiekosten werden oorspronkelijk geraamd op 60 miljoen euro. Ondertussen is het kostenplaatje echter opgelopen tot 75 miljoen euro.

“Het budget voor de renovatie wordt gedragen door de federale overheid en de twee Gemeenschappen”, legt Tavernier uit. “Vlaanderen houdt zich loyaal aan de gemaakte afspraken. Het is nu aan de andere twee partners om snel te verduidelijken of zij eveneens hun evenredige deel van de kost op zich willen nemen, zodat de renovatie volgens plan kan starten in 2023 en zo snel als mogelijk kan vorderen.”

Conservatorium in verval

Het Koninklijk Conservatorium van Brussel (KCB) bevindt zich al jarenlang in zeer slechte staat. Pracht en praal maakten plaats voor verval. Het dossier van de noodzakelijke en diepgaande totaalrenovatie van de ganse site boekt slechts met mondjesmaat vooruitgang omwille van de vele betrokken partijen.

Kostenplaatje van 75 miljoen

In 2017 richtten de Federale Overheid en de twee Gemeenschappen een nv op die de renovatie en het beheer van het Koninklijk Conservatorium vanaf dan voor haar rekening zou nemen. In de aandeelhoudersovereenkomst werd destijds vastgelegd dat elke aandeelhouder voor één derde van de kosten instaat. Op het moment van de ondertekening werden die geschat op 60 miljoen euro. Volgens een nieuwe raming is het totale kostenplaatje intussen echter opgelopen tot 75 miljoen euro. De Vlaamse Regering laat alvast weten het nodige extra budget vrij te willen maken, volgens de afgesproken verdeelsleutel.

Wachten op federale overheid en Franse Gemeenschap

“De Vlaamse Regering houdt zich dus loyaal aan de gemaakte afspraken”, zo reageert Annabel Tavernier. ”Wij verwachten nu van de pas gevormde federale regering en de Franse Gemeenschapsregering dat zij snel verduidelijken of ook zij één derde van de bijkomende kosten zullen dragen. Indien blijkt van niet, dan doet dat niet alleen afbreuk aan de gemaakte afspraken, maar dan zal dit ook de noodzakelijke renovatie van het Koninklijk Conservatorium nodeloos vertragen. Deze prachtige site verdient het om zo snel als mogelijk in ere hersteld te worden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is