VGC-College zet realisatie COOVI-sportcomplex op de helling

Door Annabel Tavernier op 17 juni 2020, over deze onderwerpen: Brussel, Sport, Sportinfrastructuur

Of en wanneer het nieuwe COOVI-sportcomplex in Anderlecht er komt, is hoogst onzeker. Dat bleek vandaag uit een antwoord van Vlaams minister voor Sport Ben Weyts op een vraag van Vlaams parlementslid Annabel Tavernier (N-VA). Het VGC-College, dat bevoegd is om bovenlokale projectvoorstellen in Brussel te initiëren en uit te voeren, slaagt er voorlopig niet in om het COOVI-project tijdig op te leveren.

Tavernier: “Ondanks de acute nood aan kwalitatieve sportinfrastructuur in Brussel, krijgt het VGC-College het COOVI-project niet op de rails. Dat is geen teken van goed bestuur.”

Vlaamse subsidieinvestering van 1 miljoen euro

Voor de realisatie van het COOVI-project, dat onder meer zal bestaan uit een nieuwe sporthal en klimzaal, kende de Vlaamse Regering eind 2017 een subsidie van ruim 1 miljoen euro toe. “Tweeënhalf jaar later lijkt er nog steeds maar weinig te bewegen in dit sportinfrastructuurproject, dat nochtans beslist beleid is en ondertussen al in een ver gevorderd stadium had moeten zitten,” zegt Annabel Tavernier.

Volgens de subsidievoorwaarden zou het COOVI-sportcomplex tegen het einde van dit jaar voorlopig opgeleverd moeten zijn. Omwille van de coronacrisis verlengde minister Weyts deze deadline met één jaar. In de Commissie voor Sport vanmorgen bleek echter dat het VGC-College volgens de laatste berichtgeving mikt op een voorlopige oplevering in de zomer van 2022. Die timing voldoet niet aan de vereiste uitvoeringstermijn, waardoor de Vlaamse investeringssubsidie dreigt te vervallen en het ganse project op de helling komt. Als oplossing kan het VGC-College op grond van overmacht een onderbouwde aanvraag tot bijkomend uitstel indienen, maar dergelijk document heeft het kabinet van minister Weyts tot op heden nog niet ontvangen.

Geen betrouwbare partner

“Over de precieze redenen van de vertragingen blijft het dus zelfs voor minister Weyts koffiedik kijken, een echte schande. Wij verwachten dat het VGC-College een betrouwbare partner is, waarmee goed kan samengewerkt worden. Klaarblijkelijk is de VGC, in tegenstelling tot andere lokale besturen in de rest van Vlaanderen, niet in staat om de Vlaamse middelen correct te besteden,” meent Tavernier.

“Het wordt hoog tijd dat Pascal Smet in eigen boezem kijkt, enige ambitie aan de dag legt inzake sportinfrastructuur en eindelijk klaarheid schept over zijn intenties met het COOVI-sportcomplex. Ik roep minister Weyts op om druk op de ketel te blijven zetten en er strikt op toe te kijken dat het VGC-College hem in de komende maanden inzage verschaft over de voortgang in het dossier.”

Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre volgt het dossier actief op in de Raad van de VGC en het Gewest: “Ik heb al meerdere keren om duidelijkheid gevraagd aan Pascal Smet. Uit de VGC-begroting blijkt alvast dat er nog altijd geen middelen zijn voorzien. Bovendien loopt er een mobiliteitsstudie die is besteld nádat het project goedkeuring heeft gekregen van Vlaanderen én de VGC. Er hangt een duistere mist rond het project. Meer nog, de mist heeft een kwalijk geurtje. Nu ik hoor dat ook de Vlaamse Regering in het ongewisse wordt gelaten, baart dat me des te meer zorgen. Vlaanderen voorziet meer dan 1 miljoen euro voor dit project, maar de VGC werkt tegen. Onbegrijpelijk. Ik zal Pascal Smet nogmaals om verantwoording vragen, want iedereen weet dat Brussel dringend nood heeft aan sportinfrastructuur.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is