Verplichte taalscreening 3de kleuterklas is een feit

Door Annabel Tavernier op 11 oktober 2021
AT

Vanaf dit schooljaar wordt er elk jaar bij alle leerlingen uit de 3de kleuterklas tussen 10 oktober en 30 november verplicht een gestandaardiseerde taalscreening afgenomen. De bedoeling van deze maatregel is om taalachterstand zo vroeg mogelijk op te sporen en tijdige remediëring mogelijk te maken. Als de achterstand op het einde van de kleuterklas nog te groot blijkt, dan kan de overstap naar de lagere school uitgesteld worden. Vlaams parlementslid Annabel Tavernier verwelkomt deze maatregel met open armen: “De taalscreening is een belangrijk instrument om te garanderen dat ons Vlaams onderwijs een echte kansenmotor is en blijft. Hiermee zorgen we ervoor dat elke leerling, of die nu uit een kansarm of een kansrijk gezin komt, met voldoende bagage en gelijke leerkansen het eerste leerjaar kan aanvatten. Niets is zo onverantwoordelijk dan toelaten dat kinderen hun lagere schoolloopbaan starten met een taalachterstand.”

Koalatest

De zogenaamde Koalatest brengt de taalvaardigheid van de kleuter in kaart. Op basis van het resultaat wordt de kleuter ingedeeld in één van drie kleurenzones die de nood aan extra ondersteuning en begeleiding doorheen de rest van het schooljaar bepaalt. Vlaams parlementslid Annabel Tavernier, die voor de N-VA in de Commissie Onderwijs een lans breekt voor een goede kennis van het Nederlands als onderwijstaal, wijst op het belang van de afnamemodaliteiten van de test: “De afname van de test gebeurt bij voorkeur in normale omstandigheden en door de juf zelf of door een zorgcoördinator. Dit om geen verkeerde of verdraaide resultaten te krijgen. Het is belangrijk dat kinderen niet door hebben dat ze getest worden om geen onnodige stress te veroorzaken en dichtklappen te vermijden. Kinderen moeten deze toets bijgevolg spelenderwijs en op hun gemak kunnen afleggen. Het gaat immers om een taaltest voor kleuters en niet om een toelatingsexamen geneeskunde of tandheelkunde.”

Nederlands, Nederlands, Nederlands

Eens de taalvaardigheid in kaart is gebracht, kan de school extra taalstimulering doorheen de rest van het schooljaar voorzien. Blijkt de taalachterstand op het einde van het schooljaar alsnog te groot, kan de klassenraad adviseren om de overstap naar het eerste leerjaar uit te stellen. Ouders zijn niet verplicht om het advies te volgen, maar dan krijgt het kind in het eerste leerjaar wel een taalintegratietraject opgelegd. Volgens Tavernier begint de kwaliteit van ons onderwijs bij een sterke kennis van het Nederlands: “De kennis van het Nederlands, de kennis van onze onderwijstaal, is dé fundering waarop alle andere vormen van leren steunen. Het is dé sleutel tot een succesvolle schoolloopbaan. We moeten vermijden dat taalachterstand leidt tot kennisachterstand, en op termijn tot schooluitval en lagere kansen op de arbeidsmarkt.”

Taalachterstand

Het aantal kleuters dat thuis geen Nederlands spreekt neemt alsmaar toe. In het schooljaar 2018-2019 sprak 24 procent van de kleuters en 21 procent van de lagereschoolleerlingen thuis een andere taal. Amper 11 jaar geleden ging het nog om 16 procent van de kleuters en 12 procent van de lagereschoolleerlingen. Leerlingen met een taalachterstand hebben een grote kans ook in andere vakken een achterstand op te lopen. Volgens Tavernier is die taalachterstand dan ook geen hypothetische uitdaging, maar een prangende realiteit: “Steeds meer kleuters en leerlingen van onze Vlaamse basisscholen spreken thuis geen Nederlands. In Brussel is dat zelfs driekwart! Gezien deze evolutie zou het gewoonweg schandelijk zijn om geen vroegtijdige actie te ondernemen om een mogelijke taalachterstand op te sporen en aan te pakken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is