Steunpunt Taalwetwijzer onvoldoende bekend onder de Brusselaars

Door Annabel Tavernier op 8 mei 2020, over deze onderwerpen: Brussel, Taal

Het Steunpunt Taalwetwijzer, het Vlaamse informatiepunt dat vragen rond taalwetgeving beantwoordt, kent steeds meer succes. Opmerkelijk genoeg gaat slechts een kleine minderheid van vragen over Brusselse taalproblemen, terwijl het Steunpunt Taalwetwijzer net werd opgericht uit de reële nood aan informatie over de taalwetgeving in Brussel. “Een promotiecampagne is op zijn plaats, maar daar heeft minister Dalle geen oren naar”, zegt Vlaams parlementslid Annabel Tavernier (N-VA): “Het Steunpunt Taalwetwijzer vervult een belangrijke informatierol. Daarom ook pleit ik voor de inkanteling van het Vlaams Meldpunt Taalklachten in het Steunpunt Taalwetwijzer zodat dat duidelijk het enige aanspreekpunt is.”

Weinig vragen over Brusselse taalproblemen

Het Steunpunt Taalwetwijzer is het centrale aanspreekpunt voor informatie over de taalwetgeving en dit voor iedereen, van burgers tot bedrijven en overheden. De voorbije jaren bleef het aantal geregistreerde vragen stijgen. Dat blijkt uit de jaarverslagen die het Steunpunt Taalwetwijzer jaarlijks publiceert. Een verrassende trend is dat het merendeel van de vragen betrekking heeft op het Nederlandse taalgebied. Slechts een fractie van de vragen gaat over het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en de faciliteitengemeenten. Voor het werkjaar 2018-2019 ging het respectievelijk om 220 vragen over het Nederlandse taalgebied (62% van het totaal aantal geregistreerde vragen)), 49 vragen over Brussel (13,8%) en 32 vragen over  de faciliteitengemeenten (9%). “Nochtans werd het Steunpunt Taalwetwijzer oorspronkelijk opgericht met focus op het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, omwille van de problemen met de naleving van de taalwetten.”, aldus Tavernier.

Geen promotiecampagne

Voor bevoegd Vlaams minister Dalle vormt die contradictie echter géén reden om een promotiecampagne op te starten die het Steunpunt Taalwetwijzer bekender maakt in Brussel. Vlaams parlementslid Annabel Tavernier gaat niet akkoord met deze visie: “De cijfers wijzen duidelijk op de onbekendheid van het Steunpunt Taalwetwijzer onder de Brusselaars. Dat is jammer. De naleving van de taalwetten vormt in Brussel een echt pijnpunt. Het Steunpunt Taalwetwijzer is net vanuit die problematiek ontstaan en vervult een belangrijke informatierol ter zake.” Een promotiecampagne zou daaraan kunnen verhelpen, maar bevoegd Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle heeft geen plannen in die richting, vernam Vlaams parlementslid Annabel Tavernier (N-VA) via een parlementaire vraag. Tavernier is het daar niet mee eens. “Minister Dalle zet in op een taalpromotiebeleid en een correcte naleving van de taalwetgeving. Het bekender maken van het Steunpunt Taalwetwijzer past volgens mij perfect in die ambitie.”

Één aanspreekpunt voor taalvragen

Daarenboven bepleit Tavernier het voordeel van de duidelijkheid. Voor klachten over de gebrekkige Nederlandstalige dienstverlening van Brusselse ziekenhuizen of de 100-diensten kunnen burgers terecht bij het Vlaams Meldpunt Taalklachten. Die meldingen worden vervolgens doorgegeven aan het Steunpunt Taalwetwijzer, die de burgers verder informeert. Een onnodige tussenstap, volgens Tavernier: “Al die verschillende instanties zorgen voor nodeloze verwarring. Daarom pleit ik ervoor dat beiden samengevoegd worden. Als we het Steunpunt Taalwetwijzer echt bekend willen maken, dan moet dit hét enige aanspreekpunt zijn voor specifieke taalvragen, zeker voor Brusselaars.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is