Onderzoekscommissie kinderopvang uit startblokken

Door Koen Daniëls, Annabel Tavernier, Kathleen Krekels, Freya Perdaens, Tine van der Vloet op 1 april 2022, over deze onderwerpen: Kinderopvang

In het Vlaams Parlement gaat de eerste onderzoekscommissie kinderopvang van start, onder leiding van Koen Daniëls. Ook Annabel Tavernier, Kathleen Krekels, Freya Perdaens en Tine van der Vloet zetelen voor de N-VA in de commissie, die de taak krijgt om de wantoestanden te onderzoeken die de voorbije maanden aan het licht zijn gekomen, zoals het dodelijke voorval in de crèche in Mariakerke. “Het is absoluut van belang dat we met deze onderzoekscommissie klaarheid kunnen scheppen”, zegt Koen Daniëls.

De gebeurtenissen van de afgelopen maanden hebben voor heel wat onrust gezorgd in de sector van de kinderopvang. “Deze onderzoekscommissie moet een passend antwoord formuleren op een paar prangende vragen. Hoe is dit allemaal kunnen gebeuren? Daarbij moeten we het verleden ophelderen, maar eveneens ervoor zorgen dat het in de toekomst vooral beter kan”, zegt Koen Daniëls. Dat net Koen Daniëls voorzitter wordt van deze onderzoekscommissie is geen toeval: hij volgt het dossier al op van bij de start van deze legislatuur in 2019. Daarnaast kan hij rekenen op een stevige ervaring die hij opgedaan heeft in de PFOS-onderzoekscommissie.

Het gaat over onze allerkleinsten

Voor Koen Daniëls is het van belang dat de erkenning van een kinderopvang door Kind en Gezin garant staat voor kwaliteit. “Het gaat om onze allerkleinsten. Zij kunnen niet zelf niet aangeven of het al dan niet goed gaat in de kinderopvang. Het is een sector waar we écht moeten kunnen steunen op een derde paar ogen om te controleren of er goed voor de kinderen wordt gezorgd. Die procedures zullen in de toekomst scherper en duidelijker moeten, zowel voor de erkenning vanuit Kind & Gezin als de controle vanuit de Zorginspectie. Het voorzorgsprincipe moet daarbij altijd op de eerste plaats komen, in het belang van de kinderen”, besluit Koen Daniëls.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is