N-VA wil paal en perk aan flagrante taalwetschendingen in Brussel

Door Annabel Tavernier, Mathias Vanden Borre op 6 januari 2021, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel
Brussel

Het gaat nog altijd bergaf met het respect voor de taalwetgeving in Brussel. Dat blijkt uit het rapport dat de Brusselse vicegouverneur vandaag voorstelt. Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier en Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre veroordelen scherp de structurele discriminatie van Vlaamse Brusselaars. “We drijven steeds verder ver af van een echt doorleefde tweetaligheid in Brussel.”

Elk jaar publiceert de Brusselse vicegouverneur zijn jaarverslag over de naleving van de taalwetgeving bij de Brusselse gemeenten en OCMW’s. Het nieuwste jaarverslag drukt iedereen met de neus op de feiten: het is dramatisch gesteld met het respect voor de taalwetgeving, zowel in de 19 Brusselse gemeenten als in de OCMW’s.

Bijna 60 (!) procent van de beslissingen bij de gemeenten en OCMW’s is niet conform de taalwetgeving.  In de gemeenten voldeed 15,4 procent van de contractuele aanwervingen aan de bestuurstaalwet. In de OCMW’s voldeed slechts 4,7 procent (!) van de contractuele aanwervingen aan die bestuurstaalwet.

Brussel vernietigt geen enkele onwettige benoeming

De vicegouverneur kan de aanstelling van een niet-tweetalige ambtenaar schorsen, maar dat is slechts tijdelijk. De facto gaat noch de Brusselse regering, noch de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie over tot vernietiging van zo’n aanstelling. Net zoals de voorbije jaren werd in 2019 geen enkele onwettige benoeming vernietigd.

Nederlands op hetzelfde niveau als Bulgaars, Arabisch of Hindi

Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier betreurt de negatieve tendens. “We drijven steeds verder ver af van een echt doorleefde tweetaligheid in Brussel, die nochtans wettelijk vereist is. De Vlaamse Regering maakt van de versterking van het Nederlands in Brussel een echt speerpunt. Denk maar aan de investeringen in het Nederlandstalig onderwijs en de taalcursussen NT2 of aan de sterke inspanningen van het Huis van het Nederlands. Bij de Brusselse collega’s ontbreekt die ambitie compleet en staat het Nederlands op hetzelfde niveau als het Bulgaars, Arabisch of het Hindi!”

Lak aan tweetalig statuut

Brussels Parlementslid Mathias Vanden Borre ziet een gebrek aan respect. “Brusselse gemeenten hebben duidelijk lak aan het tweetalig statuut van het Brussels Gewest. Bovendien plegen ook de toezichthoudende overheden schuldig verzuim ten aanzien van een correcte naleving van de taalwetgeving en treden zij niet op tegen de onwettige benoemingen. Daarom zal de N-VA-fractie een resolutie indienen waarin we vragen om een einde te maken aan de discriminatie van Nederlandstaligen in Brussel.”

Schorsingsbevoegdheid vicegouverneur uitbreiden

“De N-VA weigert deze structurele discriminatie van Vlaamse Brusselaars door de Brusselse lokale besturen te aanvaarden en lanceerde daarom het voorstel om de vicegouverneur uit te nodigen voor een gemeenschappelijke hoorzitting over dit jaarrapport. We moeten nu actie ondernemen om, over de verschillende beleidsniveaus heen, paal en perk te stellen aan de flagrante taalwetschendingen in onze hoofdstad”, zeggen Tavernier en Vanden Borre.

Ze pleiten ervoor om de schorsingsbevoegdheid van de vicegouverneur uit te breiden tot de bevoegdheid om onwettige aanwervingen ook te vernietigen. “Op die manier blijven structurele inbreuken tegen de taalwetgeving van de Brusselse gemeenten en OCMW’s niet zomaar overeind, zoals nu in 100 procent van de gevallen gebeurt. Meertaligheid in Brussel begint voor onze partij bij een duidelijk respect voor de wettelijke tweetaligheid”, besluiten Annabel Tavernier en Mathias Vanden Borre.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is