Jaarverslag vice-gouverneur is duidelijk: het gaat bergaf met het respect voor de taalwetgeving in Brussel

Door Cieltje Van Achter, Annabel Tavernier op 22 juni 2020, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel
Brussel

“De Brusselse gemeenten hebben duidelijk lak aan respect voor het tweetalig statuut van het Brussels Gewest.” N-VA-parlementsleden Cieltje Van Achter en Annabel Tavernier willen de Brusselse vice-gouverneur toelaten onwettige aanwervingen te vernietigen. “Meertaligheid in Brussel begint voor onze partij bij een duidelijk respect voor de wettelijke tweetaligheid.”

Elk jaar publiceert de Brusselse vice-gouverneur zijn jaarverslag over de toepassing van de taalwetgeving bij de Brusselse gemeenten en OCMW’s. Het nieuwe jaarverslag-2019 bevestigt de al jaren geldende tendens: het gaat bergaf met het respect voor de taalwetgeving. 

6 op 10 aanwervingen schendt taalwetgeving

Bijna 60 procent van de beslissingen bij de gemeenten en OCMW’s is niet conform de taalwetgeving. In de gemeenten voldeed 15,4 procent van de contractuele aanwervingen aan de bestuurstaalwet. In de OCMW’s voldeed amper 4,7 procent (!) van de contractuele aanwervingen aan die bestuurstaalwet.

Schorsen kan, zij het slechts tijdelijk

De vice-gouverneur kan de aanstelling van een niet-tweetalige ambtenaar schorsen, maar dat is slechts tijdelijk. De facto gaat noch de Brusselse regering, noch de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie over tot vernietiging van zo’n aanstelling. Net zoals de voorbije jaren werd in 2019 geen enkele onwettige benoeming vernietigd.

Vlaams-Brusselse politici geven niet thuis

Volgens fractievoorzitter in het Brussels Parlement Cieltje Van Achter hebben de Brusselse gemeenten duidelijk lak aan respect voor het tweetalig statuut van het Brussels Gewest. “Bovendien treden de toezichthoudende overheden ook niet op in deze belangrijke materie. Vlaams-Brusselse politici zoals Pascal Smet en Bert Anciaux breken een lans voor Arabisch of Bulgaars achter de loketten of in het ziekenhuis, maar doen niets met de inbreuken van de taalwetgeving. Zelfs de minister van Meertaligheid Sven Gatz gaf al aan geen prioriteit te geven aan de naleving van de taalwetgeving. Overal ter wereld zijn gelijkheid én respect een thema vandaag, maar de discriminatie van de Vlaamse Brusselaar en respect voor het Nederlands bij de overheidsdiensten laten diezelfde Vlaams-Brusselse politici Siberisch koud.”

Niet werkeloos toekijken

Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier is niet van plan werkeloos toe te kijken hoe de Brusselse gemeenten de taalwetgeving aan hun laars blijven lappen. “We laten het hier niet bij. Onze Brusselse en Vlaamse parlementsleden zullen de ministers en staatssecretarissen in de verschillende parlementaire vergaderingen interpelleren. Hetzelfde zullen ook onze gemeenteraadsleden doen.”

Onwettige aanwervingen vernietigen

Bovendien willen Van Achter en Tavernier verder gaan dan interpellaties. “Als partij zijn we er grote voorstander van om de schorsingsbevoegdheid van de vice-gouverneur uit te breiden tot de bevoegdheid om onwettige aanwervingen ook te vernietigen. Op die manier blijven structurele inbreuken tegen de taalwetgeving van de Brusselse gemeenten en OCMW’s niet zomaar overeind, zoals nu in 100 procent van de gevallen gebeurt. Meertaligheid in Brussel begint voor onze partij bij een duidelijk respect voor de wettelijke tweetaligheid.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is