In twee op de drie Vlaamse woonzorgcentra in Brussel spreekt personeel onvoldoende Nederlands

Door Annabel Tavernier op 4 mei 2021, over deze onderwerpen: Brussel, Welzijn en gezondheid

Het afgelopen jaar zijn maar liefst zes van de negen woonzorgcentra in Brussel die gesubsidieerd worden door Vlaanderen op de vingers getikt omdat het personeel onvoldoende Nederlands kan. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Annabel Tavernier (N-VA) heeft opgevraagd. "Vlaamse woonzorgcentra moeten in Brussel garant staan voor een correcte Nederlandstalige zorg,” aldus Tavernier.

Inventaris van Nederlandsonkundige zorginstellingen  

De Vlaamse overheid beschikt over een inventaris van voorzieningen die volgens de Zorginspectie niet of slechts in beperkte mate Nederlandstalige hulp- en dienstverlening kunnen aanbieden. Waar er in 2018 nog drie Vlaamse woonzorgcentra uit Brussel op de inventaris stonden, zijn dat er ondertussen al zes geworden. De uitbaters van de voorzieningen die op de vingers zijn getikt, worden gevraagd om de nodige maatregelen te nemen. Doen ze dat niet, dan riskeren ze dat op termijn hun erkenning geschorst of zelfs ingetrokken wordt.

Goede zorg begint bij goede communicatie

N-VA parlementslid Annabel Tavernier roept Vlaams ministers Beke en Dalle, respectievelijk bevoegd voor Welzijn en Brussel, op om de handen in elkaar te slaan en van de taalkennis in de Vlaamse zorginstellingen in Brussel een echte prioriteit te maken: “Goede zorg begint met een goede communicatie tussen de zorgverstrekker en de zorgbehoevende. Nederlandstalige dienstverlening hoort daarom een absolute minimumvoorwaarde te zijn in het zorgaanbod in Brussel, zeker in het Vlaams-Brussels netwerk.”

Voorstander van preventieve taalinspecties

Volgens Tavernier blijven er, ondanks de forse cijfers, allicht nog veel problemen onder de radar. “Doorgaans onderzoekt de zorginspectie de kennis van het Nederlands maar naar aanleiding van een aanwijzing van een mogelijk verband tussen gebrekkige communicatie en mindere kwaliteit van de zorg. Dat is een heel reactieve manier van werken. Daarom is onze fractie voorstander van preventieve taalinspecties, waarbij de inspectie de zorginstellingen proactief controleert.”

Laagdrempelige klachtindiening

Verder moet ook de mogelijkheid tot klachtindiening bekender en toegankelijker gemaakt worden. “Op de Woonzorglijn kunnen burgers informatie vragen of een klacht indienen over hun woonzorgcentrum. De afgelopen jaren registreerde deze Woonzorglijn geen enkele klacht gerelateerd aan een gebrekkige kennis van het Nederlands in Vlaamse woonzorgcentra in Brussel, een complete discrepantie met de werkelijke inbreuken tegen de taalvereisten! De Vlaamse Regering zal deze legislatuur werken naar één meldpunt waar men terecht kan met alle mogelijke klachten over zorg. Hopelijk zal die centralisatie het indienen van klachten laagdrempeliger maken.”

Zie ook de berichtgeving op:

Nieuwsblad.be: https://bit.ly/3tqXzZf.

HLN: https://bit.ly/3eQAx8B.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is