Annabel Tavernier: "Uitzonderingsregime voor inburgeringstrajecten in Brussel verdedigbaar gezien unieke context"

Door Annabel Tavernier op 15 oktober 2019, over deze onderwerpen: Brussel, Inburgering

Tijdens de eerste zitting van de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering kondigde Vlaams minister voor Inburgering Bart Somers (Open Vld) aan dat de inburgeringscursussen voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in tegenstelling tot die in het Vlaams Gewest, gratis zullen blijven.
 

Nederlandstalig karakter vrijwaren

Vlaams parlementslid Annabel Tavernier (N-VA), die het dossier inburgering vanuit een Brusselreflex opvolgt, vindt het uitzonderingsregime omwille van de unieke Brusselse context verdedigbaar: “In Brussel zijn naast de Vlaamse Gemeenschap nog andere beleidsmakers in het veld aanwezig. De Franstalige integratietrajecten zullen gratis blijven, waardoor er een onevenwicht tussen Vlaamse en Franstalige trajecten zou ontstaan indien het Vlaamse integratietraject wel betalend zou worden in Brussel. Het is belangrijk dat Brusselse nieuwkomers hun weg blijven vinden naar het Vlaamse aanbod en dat de positie van het Nederlands in de hoofdstad gevrijwaard blijft.

Tavernier maakte hier wel een belangrijke kanttekening bij: “Op termijn zou het wenselijk zijn om het uitzonderingsregime uit te doven, zodat het betalende karakter ook naar Brussel uitgebreid kan worden. Dit is uiteraard niet mogelijk zolang de Franse Gemeenschap en de GGC het gratis karakter wensen te behouden.”. Tavernier verzocht de minister om bij de GGC en de Franstalige Gemeenschap een lans te breken voor een betalend inburgeringstraject. Deze vraag werd door de minister positief onthaald.

Collega en Brussels parlementslid Gilles Verstraeten, die het thema inburgering voor de N-VA in het Brussels parlement opvolgt, zal daar op dezelfde nagel kloppen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is