Annabel Tavernier: “Het is belangrijk om Brussel als woonstad onder de Vlamingen te blijven stimuleren”

Door Annabel Tavernier op 12 januari 2020, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel
Annabel Tavernier

“Het is belangrijk om Brussel als woonstad onder de Vlamingen te blijven stimuleren. Zo vrijwaren we het hoofdstedelijke en Nederlandstalige karakter van de stad.” Slechts 4,4 procent van de Vlaamse ambtenaren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken, wonen er ook. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier recent opvroeg.

Uit cijfers die Vlaams Parlementslid opvroeg, blijkt dat slechts 353 van de 8.042 Vlaamse ambtenaren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken, er ook wonen. Maar liefst 95,6 procent van de Vlaamse ambtenaren pendelt dus tussen de hoofdstad als werkplaats en een woonplaats in het Vlaamse Gewest.

Hoofdstedelijk en Nederlandstalig karakter van Brussel vrijwaren

“Deze cijfers tonen aan dat het grote gros van de Vlaamse ambtenaren Brussel nog steeds vooral als werkstad beschouwt, ook al brengt dit een – soms lange – dagelijkse pendelreis met zich mee,” zegt Tavernier. “Het is daarom belangrijk om Brussel als woonstad onder de Vlamingen te blijven stimuleren. Zo kunnen we het hoofdstedelijke en Nederlandstalige karakter van de stad vrijwaren. En uiteraard is het ook beter voor de congestieproblematiek.”

Troeven van Brussel als woonstad in de verf te zetten

“Uiteraard is het in eerste instantie aan de Brusselse gewestelijke en gemeentelijke overheden om van Brussel een meer aangename en leefbare stad te maken. Toch zijn er ook vaak vooroordelen die niet altijd stroken met het potentieel en de vele troeven van de stad. Ik verwacht daarom van de minister dat hij zich tijdens deze legislatuur sterk engageert om de troeven van Brussel als woonstad in de verf te zetten bij de Vlamingen. Ik zal in die zin het informatie- en communicatiebeleid van de minister nauw opvolgen”, aldus Tavernier. Om Brussel als leefbare woonstad te promoten, kan de Vlaamse regering rekenen op tal van structurele partners in Brussel, zoals Bruzz en Muntpunt. Het aandeel vragen over wonen in Brussel bij Muntpunt steeg de voorbije jaren: van 1 procent in 2016 naar 10 procent in 2018, of van 23 vragen naar 190 vragen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is