Aantal Brusselaars bij Vlaamse Sociale Bescherming op laagste peil ooit

Door Annabel Tavernier op 6 juli 2021, over deze onderwerpen: Welzijn, Wonen en werken in Brussel
Annabel Tavernier

Het aantal Brusselaars dat is aangesloten bij de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) stond eind 2020 op het laagste peil ooit. Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier wil dat de Vlaamse minister van Welzijn meer inzet op de bekendheid van de VSB bij de Brusselaars. “Het is cruciaal dat de Brusselaars in het complexe Brusselse zorglandschap de weg naar de Vlaamse Sociale Bescherming vinden.”

De Vlaamse Sociale Bescherming is een verzekering die tussenkomt op het vlak van langdurige zorgnood. In Brussel kunnen burgers zich alleen op vrijwillige basis aansluiten. In de rest van Vlaanderen zijn alle inwoners ouder dan 25 jaar verplicht aangesloten.

Het vrijwillige karakter van de aansluiting in Brussel vormt al jarenlang een uitdaging. Het aantal aangeslotenen daalde van 55.733 in 2005 naar een dieptepunt van 42.831 aansluitingen in 2016. De voorbije jaren stagneerden de cijfers. Maar met de cijfers van 2020 is een nieuw dieptepunt bereikt van 42.556 aansluitingen.

Bekendheid Vlaamse Sociale Bescherming blijft pijnpunt

Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier evalueert de cijfers: “De bekendheid van de Vlaamse Sociale Bescherming blijft een pijnpunt in Brussel. We stellen vast dat de dalende trend zich over de jaren heen blijft verderzetten. Gezien aansluiting in Brussel vrijwillig is, moet de minister bijkomende inspanningen leveren om de Vlaamse Sociale Bescherming bekender te maken in onze hoofdstad.”

Ver-van-mijn-bed voor veel jonge Brusselaars

Daarbij is het vooral essentieel om te beklemtonen waarom aansluiting zo belangrijk is, benadrukt Tavernier. “Veel jonge, gezonde Brusselaars staan er op 26-jarige leeftijd, de leeftijd waarop ze zich zouden kunnen aansluiten, niet bij stil wat ze precies in ruil krijgen voor die jaarlijkse zorgpremie. De betaalbaarheid van onder meer de rusthuisfactuur is voor veel jongeren wat ver-van-het-bed. De ervaring leert ook dat vaak diegenen die er het meeste baat bij hebben, net het minst geneigd zijn om zich vrijwillig te verzekeren voor een toekomstig risico.”

Promotiecampagne VSB is absolute noodzaak

Minister Beke was van plan een nieuwe communicatiecampagne over de VSB in Brussel te lanceren, maar die werd uitgesteld omwille van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19. “Ik begrijp ten volle dat de vaccinatiecampagne op dit moment de absolute prioriteit krijgt. Maar ik reken erop dat het bekender maken van de VSB in Brussel wel hoog op de politieke agenda blijft staan. Een proactieve informatieverspreiding en promotiecampagne over de VSB, specifiek voor en op maat van de Brusselaars, is een echte noodzaak”, besluit Annabel Tavernier.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is